Zapisy na wycieczkę do Londynu

W terminie 4 – 9 czerwca 2018 r. organizowana jest wycieczka do Londynu i innych miast Anglii. Oferta skierowana jest do uczniów klas VII oraz klas gimnazjalnych. Warunkiem udziału w wyciecze jest dokonanie zaliczki w wysokości 300 zł do piątku 22 grudnia br.

Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Paszek-Czubczyńska. Prosimy zapoznać się z programem wycieczki, zamieszczonym w załączniku LONDYN i miasta Anglii.

Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja. Nabór wniosków.

Rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 25 września do 27 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są w prezentacji i na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl