Zmiany w dowozach

Informujemy, że nastąpiła zmiana w godzinach dowozu na pierwszą lekcję na trasie Studzienice – Jankowice.

Jeden autobus wyjeżdża ze Studzienic pomijając przystanek Jankowice Podlesie (Stolarnia), natomiast drugi autobus wyjeżdża z Jankowic Podlesie (Stolarnia) i od przystanku Jankowice Gospoda jadą w tym samym czasie oba autobusy.

 

 

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW:
N – kursuje w dni nauki szkolnej
1 – rozpoczyna w Studzienicach
2 – rozpoczyna w Jankowicach Podlesie (Stolarnia)
3 – kursuje tylko w środę
4 – nie kursuje w środę
5 – nie kursuje w piątek

TRASA STUDZIENICE – JANKOWICE

PRZYWOZY DO PG4

 

 

 

 

 

N 1

N 2

N

N 3

N 4

Dworce i Przystanki

N

N

N

N 5

07.30

07.32

07.34

07.36

/

07.38

07.41

07.42

07.44

07.50

/

/

/

/

07.35

07.38

07.41

07.42

07.44

07.50

08.19

08.22

08.23

08.25

08.30

08.33

08.36

08.37

08.39

08.45

10.04

10.07

10.08

10.10

10.15

10.18

10.21

10.22

10.24

10.30

11.04

11.07

11.08

11.10

11.15

11.18

11.21

11.22

11.24

11.30

Studzienice Las

St. Spółdzielnia

Studzienice Szkoła

Studzienice Kępa

J-ce Podlesie

Jankowice Gospoda

Jankowice Kolonia

P-na Bieruńska II

P-na Bieruńska I

PG-4

14.11

14.08

14.07

14.05

14.00

13.57

13.54

13.53

13.51

13.45

15.06

15.03

15.02

15.00

14.55

14.52

14.49

14.48

14.46

14.40

16.01

15.58

15.57

15.55

15.50

15.47

15.44

15.43

15.41

15.35

16.51

16.48

16.47

16.45

16.40

16.37

16.34

16.33

16.31

16.25

           

ODWOZY Z PG-4

 TRASA ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE

PRZYWOZY DO PG4

 

 

 

 

 

N

N

N 3

N 4

Dworce i Przystanki

N

N

N

N 5

07.26

07.28

07.35

07.36

07.37

07.38

07.40

07.41

07.43

07.46

07.48

07.50

08.21

08.23

08.30

08.31

08.32

08.33

08.35

08.36

08.38

08.41

08.43

08.45

10.06

10.08

10.15

10.16

10.17

10.18

10.20

10.21

10.23

10.26

10.28

10.30

11.06

11.08

11.15

11.16

11.17

11.18

11.20

11.21

11.23

11.26

11.28

11.30

Ćwiklice Podlesie

Ćwiklice 11 Listopada

Rudawki Las

Rudawki (obok p.MIKA)

Rudawki Sklep

Dębina

Rudołtowice RSP

Rudołtowice OSP

Rudołtowice I

Ćwiklice Skrzyżowanie

Ćwiklice Kolonia

PG-4

14.09

14.07

14.00

13.59

13.58

13.57

13.55

13.54

13.52

13.49

13.47

13.45

15.04

15.02

14.55

14.54

14.53

14.52

14.50

14.49

14.47

14.44

14.42

14.40

15.59

15.57

15.50

15.49

15.48

15.47

15.45

15.44

15.42

15.39

15.37

15.35

16.49

16.47

16.40

16.39

16.38

16.37

16.35

16.34

16.32

16.29

16.27

16.25

 

 

     

ODWOZY Z PG-4