Uwaga Gimnazjaliści !!!

W czwartek 31 marca, w godzinach 9.00-14.30, planujemy wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie chcemy uczestniczyć w zajęciach muzealnych pt: Bradiaga, czyli przybłęda, tułacz, obcy. Kim jest obywatel demokratycznej Europy? Warsztaty poświęcone prawom człowieka w społeczeństwie wielokulturowym: uchodźcom, ksenofobii, hejterstwu w sieci, wykluczeniu społecznemu. Do omówienia ważnych zagadnień historycznych I społecznych wykorzystana zostanie sztuka współczesna. Zajęcia odbędą się w salach edukacyjnych, Galerii sztuki polskiej po 1945 roku oraz wystawie Światło historii. Całkowity koszt wyjazdu łącznie z biletami wstępu wynosi 35 zł. Liczba miejsc jest ograniczona do 35, w tym 18 miejsc dla uczniów Pani Szuster i 17 miejsc dla uczniów Pana Spyry. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata w/w kwoty. Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału tym bardziej, że temat zajęć wynika z realizacji podstawy programowej w gimnazjum.