Rekrutacja do klas pierwszych w r. szk. 2016/2017

Szanowni Państwo!

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie zwraca się z prośbą do Rodziców, którzy zamierzają zapisać swoje dzieci do klasy pierwszej naszego gimnazjum o niezwłoczne złożenie zgłoszeń (druk w załączeniu). Zgłoszenia można złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko lub w sekretariacie gimnazjum.

Zgłoszenie do klasy I: pobierz

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I: pobierz

Uchwała Nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: pobierz