Dowozy i odwozy – rok szk. 2016/2017

Prosimy zapoznać się z rozkładem dowozów i odwozów obsługiwanych przez PKS.

Kontakt PKS Pszczyna
pn – pt: 07:00 – 15:00
ul. Wodzisławska 2
tel. (32) 210-41-31
e-mail: biuro@pks-pszczyna.pl

 

 

DOWOZY NA TRASIE: ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE

Na 08:00

pn – pt

Na 08:55

pn – pt

Poniedz.

na 10:45

Wtorek, czwartek
i piątek

na 11:40

 Przystanki
07.26

07.28

07.35

07.36

07.37

07.38

07.40

07.41

07.43

07.46

07.48

07.50

08.21

08.23

08.30

08.31

08.32

08.33

08.35

08.36

08.38

08.41

08.43

08.45

10.06

10.08

10.15

10.16

10.17

10.18

10.20

10.21

10.23

10.26

10.28

10.30

11.06

11.08

11.15

11.16

11.17

11.18

11.20

11.21

11.23

11.26

11.28

11.30

Ćwiklice Podlesie

Ćwiklice 11 Listopada

Rudawki Las

Rudawki (obok p.MIKA)

Rudawki Sklep

Dębina

Rudołtowice RSP

Rudołtowice OSP

Rudołtowice I

Ćwiklice Skrzyżowanie

Ćwiklice Kolonia

Gimnazjum nr 4

DOWOZY NA TRASIE:  STUDZIENICE – JANKOWICE

Na 08:00

pn – pt

Na 08:00

pn – pt

Na 08:55

pn – pt

Poniedz.

na 10:45

Wtorek, czwartek
i piątek

na 11:40

Przystanki
07.30

07.32

07.34

07.36

07.38

07.41

07.42

07.44

07.50

07.35

07.38

07.41

07.42

07.44

07.50

08.19

08.22

08.23

08.25

08.30

08.33

08.36

08.37

08.39

08.45

10.04

10.07

10.08

10.10

10.15

10.18

10.21

10.22

10.24

10.30

11.04

11.07

11.08

11.10

11.15

11.18

11.21

11.22

11.24

11.30

Studzienice Las

S-ce Spółdzielnia

Studzienice Szkoła

Studzienice Kępa

J. Podlesie (Stolarnia)

Jankowice Gospoda

Jankowice Kolonia

Pszczyna Bieruńska II

Pszczyna Bieruńska I

Gimnazjum nr 4

 

ODWOZY NA TRASIE: ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE

Po 6 lekcji Po 7 lekcji Po 8 lekcji Po 9 lekcji  Przystanki
13.45

13.47

13.49

13.52

13.54

13.55

13.57

13.58

13.59

14.00

14.07

14.09

14.40

14.42

14.44

14.47

14.49

14.50

14.52

14.53

14.54

14.55

15.02

15.04

15.35

15.37

15.39

15.42

15.44

15.45

15.47

15.48

15.49

15.50

15.57

15.59

16.25

16.27

16.29

16.32

16.34

16.35

16.37

16.38

16.39

16.40

16.47

16.49

Gimnazjum nr 4

Ćwiklice Kolonia

Ćwiklice Kolonia

Rudołtowice I

Rudołtowice OSP

Rudołtowice RSP

Dębina

Rudawki Sklep

Rudawki (obok p.MIKA)

Rudawki Las

Ćwiklice 11 Listopada

Ćwiklice Podlesie

ODWOZY NA TRASIE:  STUDZIENICE – JANKOWICE

Po 6 lekcji Po 7 lekcji Po 8 lekcji Po 9 lekcji Przystanki
13.45

13.51

13.53

13.54

13.57

14.00

14.05

14.07

14.08

14.11

14.40

14.46

14.48

14.49

14.52

14.55

15.00

15.02

15.03

15.06

15.35

15.41

15.43

15.44

15.47

15.50

15.55

15.57

15.58

16.01

16.25

16.31

16.33

16.34

16.37

16.40

16.45

16.47

16.48

16.51

Gimnazjum nr 4

Pszczyna Bieruńska I

Pszczyna Bieruńska II

Jankowice Kolonia

Jankowice Gospoda

J-ce Podlesie (Stolarnia)

Studzienice Kępa

Studzienice Szkoła

Studzienice Spółdzielnia

Studzienice Las