Dowozy i odwozy w r. szk. 2017/2018

Uczniów klas II i III dawnego gimnazjum  korzystających z transportu PKS informujemy, że zmianie uległy godziny dowozów i odwozów. Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy.

 

Dowozy:

  • poniedziałki i czwartki – na godz. 8:00, 8:55 i 10:45
  • wtorki, środy, piątki – na godz. 8:00, 8:55 i 9:50

Odwozy:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki – o godz. 15:00 i 15:55 (tj. po lekcji 7 i 8)
  • środy – o godz. 14:05, 15:00 i 15:55 (tj. po lekcji 6, 7 i 8)

DOWOZY

TRASA : ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE

Na
8:00

Na
8:55

Na 9:50

wtorki, środy,
piątki

Na 10:45

poniedziałki, czwartki

 Przystanki
07.26

07.28

07.35

07.36

07.37

07.38

07.40

07.41

07.43

07.46

07.48

07.50

08.21

08.23

08.30

08.31

08.32

08.33

08.35

08.36

08.38

08.41

08.43

08.45

09.16

09.18

09.25

09.26

09.27

09.28

09.30

09.31

09.33

09.36

09.38

09.40

10.06

10.08

10.15

10.16

10.17

10.18

10.20

10.21

10.23

10.26

10.28

10.30

Ćwiklice Podlesie

Ćwiklice 11 Listopada

Rudawki Las

Rudawki (obok p.MIKA)

Rudawki Sklep

Dębina

Rudołtowice RSP

Rudołtowice OSP

Rudołtowice I

Ćwiklice Skrzyżowanie

Ćwiklice Kolonia

SP nr 4 (dawne PG4)

 TRASA :  STUDZIENICE – JANKOWICE

Na
8:00
Na
8:55
Na 9:50

wtorki, środy,
piątki

Na 10:45

poniedziałki, czwartki

Przystanki
07.24

07.27

07.28

07.30

07.35

07.38

07.41

07.42

07.44

07.50

08.19

08.22

08.23

08.25

08.30

08.33

08.36

08.37

08.39

08.45

09.14

09.17

09.18

09.20

09.25

09.28

09.31

09.32

09.34

09.40

10.04

10.07

10.08

10.10

10.15

10.18

10.21

10.22

10.24

10.30

Studzienice Las

Studzienice Spółdzielnia

Studzienice Szkoła

Studzienice Kępa

J-ce Podlesie (Stolarnia)

Jankowice Gospoda

Jankowice Kolonia

Pszczyna Bieruńska II

Pszczyna Bieruńska I

SP nr 4 (dawne PG4)

 

ODWOZY

  TRASA: ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE

Po lekcji 6

 środy

Po lekcji 7 Po lekcji 8 Przystanki
14.05

14.07

14.09

14.12

14.14

14.15

14.17

14.18

14.19

14.20

14.27

14.29

15.00

15.02

15.04

15.07

15.09

15.10

15.12

15.13

15.14

15.15

15.22

15.24

15.55

15.57

15.59

16.02

16.04

16.05

16.07

16.08

16.09

16.10

16.17

16.19

SP nr 4 (dawne PG4)

Ćwiklice Kolonia

Ćwiklice Kolonia

Rudołtowice I

Rudołtowice OSP

Rudołtowice RSP

Dębina

Rudawki Sklep

Rudawki (obok p.MIKA)

Rudawki Las

Ćwiklice 11 Listopada

Ćwiklice Podlesie

 TRASA:  STUDZIENICE – JANKOWICE

Po lekcji 6

 środy

Po lekcji 7 Po lekcji 8 Przystanki
14.05

14.11

14.13

14.14

14.17

14.20

14.25

14.27

14.28

14.31

15.00

15.06

15.08

15.09

15.12

15.15

15.20

15.22

15.23

15.26

15.55

16.01

16.03

16.04

16.07

16.10

16.15

16.17

16.18

16.21

SP nr 4 (dawne PG4)

Pszczyna Bieruńska I

Pszczyna Bieruńska II

Jankowice Kolonia

Jankowice Gospoda

J-ce Podlesie (Stolarnia)

Studzienice Kępa

Studzienice Szkoła

Studzienice Spółdzielnia

Studzienice Las