Dowozy i odwozy w czasie rekolekcji

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów oddziałów gimnazjalnych odbędą się 12, 13, 14 marca 2018 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pszczynie. Poniżej zamieszamy harmonogram dowozów i odwozów:

DOWOZY dla Podstarzyńca

  • SP4 na godz. 8.00 – poniedziałek, wtorek, środa
  • Kościół Miłosierdzia Bożego na godz. 10.30 (odjazd z przystanku o godz. 10.15) – wtorek i środa

 ODWOZY  dla Podstarzyńca

  • Poniedziałek: dla uczniów klas I – VII spod szkoły o godz. 12.10
  • Wtorek i środa: dla uczniów klas IV – V spod kościoła o godz. 9.40
  • Wtorek i środa: dla uczniów klas I-III oraz VI i VII spod szkoły o godz. 12.10

 DOWOZY dla Studzienic, Jankowic, Rudołtowic i Ćwiklic 

  • Kościół Miłosierdzia Bożego na godz. 10.30 – poniedziałek, wtorek, środa
  • SP4 na godz. 8.00 – wtorek (uczniowie, którzy zapisali się na dzień otwarty do PZS nr 1 „samochodówka”)

TRASA STUDZIENICE – JANKOWICE
10.00                  Studzienice Las
10.02                  Studzienice Spółdzielnia
10.04                  Studzienice Szkoła
10.06                  Studzienice Kępa
–                 10.05    Jankowice Podlesie (Stolarnia)
10.08     10.08    Jankowice Gospoda
10.11       10.11    Jankowice Kolonia
10.12      10.12    Pszczyna Bieruńska II
10.14      10.14    Pszczyna Bieruńska I
10.15                      Hallera (we wtorek i środę)
10.20     10.20    Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

TRASA RUDOŁTOWICE – ĆWIKLICE

09.55   Ćwiklice Podlesie
09.58   Ćwiklice 11 Listopada
10.05   Rudawki Las
10.06   Rudawki (obok p.MIKA)
10.07   Rudawki Sklep
10.08   Dębina
10.10   Rudołtowice RSP
10.11   Rudołtowice OSP\
10.13   Rudołtowice I
10.16   Ćwiklice skrzyżowanie
10.18   Ćwiklice Kolonia
10.20   Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

 ODWOZY dla Studzienic, Jankowic, Rudołtowic i Ćwiklic

  • spod kościoła o godz. 11.40 – poniedziałek, wtorek, środa