Rada Rodziców

Składki roczne w roku szkolnym 2015/2016, ustalone przez Radę Rodziców wynoszą 40 zł. Wpłat można dokonywać na zebraniach klasowych lub na konto Rady Rodziców przy przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie:

 86 8448 0004 0020 6040 3000 0105