Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2017/2018:

 

Przewodnicząca – Beata Szmukier

Zastępca przewodniczącej – Edyta Pelka

Skarbnik – Marta Czarnynoga -Ulczok

Sekretarz- Monika Grygier

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank PKO BP SA

Nr rachunku: 47 1020 2528 0000 0802 0433 5691