Samorząd Uczniowski

„Samorząd Uczniowski jest wielką szkołą charakterów,
która uczy demokratycznych form współżycia, odpowiedzialności za siebie i otoczenie,
inicjowania pracy, twórczego działania, uaktywniania wielu osób na rzecz spraw,
które warte są podjęcia i zrealizowania”

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Uczniowski naszej Szkoły tworzą:

Przewodniczący:
Klaudia Łakota – przedstawiciel klasy IIID

Zastępca:
Tomasz Wiera – przedstawiciel klasy IIIC

Skarbnik:
Martyna Pudełko – przedstawiciel klasy IIC

Sekretarz:
Julia Pacyga – przedstawiciel klasy IIA

Pozostali członkowie SU:
Sonia Stanclik – przedstawiciel klasy IIIA
Gabriela Urbańczyk – przedstawiciel klasy IIIB
Tomasz Wiera – przedstawiciel klasy IIIC
Klaudia Łakota – przedstawiciel klasy IIID
Agata Waleczek – przedstawiciel klasy IIIE
Julia Pacyga – przedstawiciel klasy IIA
Małgorzata Gruszka – przedstawiciel klasy IIB
Martyna Pudełko – przedstawiciel klasy IIC

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym są:
Krzysztof Spyra