Samorząd Uczniowski

„Samorząd Uczniowski jest wielką szkołą charakterów,
która uczy demokratycznych form współżycia, odpowiedzialności za siebie i otoczenie,
inicjowania pracy, twórczego działania, uaktywniania wielu osób na rzecz spraw,
które warte są podjęcia i zrealizowania”

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski naszej Szkoły tworzą:

Przewodniczący:

Julia Pacyga, Maciej Jucha

Zastępcy:

Igor Flisiak, Juliusz Jarzembowski

Skarbnik:

Małgorzata Gojny

Sekretarz:

Stanisław Błach

Sekcja wolontariatu:

Maria Matusz, Aleksandra Wróbel

Członkowie Samorządu:

Wiktoria Prządka, Maciej Wójtowicz, Maria Czopek, Wiktoria Ryłko

Opiekunowie:

Krzysztof Spyra i Małgorzata Wiatr