Nauczyciele i Pracownicy

W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie uczą następujący nauczyciele:

Ryt Iwona religia
Błach Barbara religia
Stalmach Anna język polski
wychowawca klasy 1a
Patrycja Englert-Kotzian język polski
wychowawca klasy 1d
Dziędziel-Penszor Sylwia język polski
wychowawca klasy 2c
Baluch-Walecka Małgorzata język angielski
wychowawca klasy 1b
Surowiecka Beata język angielski
wychowawca klasy 2d
Paszek – Czubczyńska Alicja język angielski
Marta Akseki język niemiecki
Barbara Pieńko język niemiecki
Spyra Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie
wychowawca klasy 3a
Szuster Ewelina historia, wiedza o społeczeństwie
wychowawca klasy 1c
Leki Beata matematyka
wychowawca klasy 3b
Kozik Klaudia matematyka
wychowawca klasy 3e
Elżbieta Myślińska matematyka
wychowawca klasy 2e
Katarzyna Tarczyńska matematyka
Stryczek Elżbieta chemia
Czylok Adrianna fizyka
wychowawca klasy 2b
Bogaczyk Barbara geografia
wychowawca klasy 3d
Kudala Beata biologia, wychowanie do życia w rodzinie
wychowawca klasy 2a
Kaczmarczyk Marzena biologia
Ruben Michał informatyka
Mulawa Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Utrata Jolanta wychowanie fizyczne
Płachno Jarosław wychowanie fizyczne
Piech Bożena wychowanie fizyczne
Szweda Magdalena plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
wychowawca klasy 3c
Wawrzyczek Krzysztof zajęcia techniczne
Obetkon Urszula pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Bąk – Ścierska Beata psycholog
Łukasz Hanke doradca zawodowy
Czopka Beata bibliotekarz
Łopuszyński Henryk opiekun świetlicy