Uwaga Rodzice VI-klasistów! Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

Nauczyciele i Pracownicy

W roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum nr 4 pracuje 32 nauczycieli:

Błach Barbara religia
Ryt Iwona religia
Stalmach Anna język polski
Górniok Dorota język polski
Dziędziel-Penszor Sylwia język polski
Baluch-Walecka Małgorzata język angielski
Surowiecka Beata język angielski
Paszek – Czubczyńska Alicja język angielski
Pieńko Barbara język niemiecki
Turalska Barbara język niemiecki
Spyra Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie
Szuster Ewelina historia, wiedza o społeczeństwie
Leki Beata matematyka
Kozik Klaudia matematyka
Czypek Katarzyna matematyka
Stryczek Elżbieta chemia
Czylok Adrianna fizyka
Bogaczyk Barbara geografia
Kudala Beata biologia
Urbańska Marta biologia
Ruben Michał informatyka
Mulawa Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Utrata Jolanta wychowanie fizyczne
Płachno Jarosław wychowanie fizyczne
Piech Bożena wychowanie fizyczne
Deka Marcelina plastyka
Beck Bartłomiej muzyka, zajęcia artystyczne
Obetkon Urszula pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Bąk – Ścierska Beata psycholog
Czopka Beata bibliotekarz
Kantorowska Anna doradca zawodowy
Łopuszyński Henryk opiekun świetlicy