Nauczyciele i Pracownicy

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie uczą następujący nauczyciele:

Ryt Iwona religia
Błach Barbara religia
Stalmach Anna język polski
wychowawca klasy 2a
Górniok Dorota język polski
Dziędziel-Penszor Sylwia język polski
wychowawca klasy 3c
Baluch-Walecka Małgorzata język angielski
Surowiecka Beata język angielski
wychowawca klasy 3d
Paszek – Czubczyńska Alicja język angielski
Pieńko Barbara język niemiecki
wychowawca klasy 1c
Smółka Magdalena język niemiecki
Spyra Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie
wychowawca klasy 2b
Szuster Ewelina historia, wiedza o społeczeństwie
wychowawca klasy 2c
Leki Beata matematyka
Kozik Klaudia matematyka
Elżbieta Myślińska matematyka
wychowawca klasy 1e
Stryczek Elżbieta chemia
Czylok Adrianna fizyka
wychowawca klasy 3b
Bogaczyk Barbara geografia
wychowawca klasy 1d
Kudala Beata biologia, wychowanie do życia w rodzinie
wychowawca klasy 3a
Kaczmarczyk Marzena biologia
Ruben Michał informatyka
wychowawca klasy 2d
Mulawa Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy 3e
Utrata Jolanta wychowanie fizyczne
Płachno Jarosław wychowanie fizyczne
Piech Bożena wychowanie fizyczne
Szweda Magdalena plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
wychowawca klasy 1a
Wawrzyczek Krzysztof zajęcia techniczne
Obetkon Urszula pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Marzena Ostrowska pedagog
Bąk – Ścierska Beata psycholog
Anna Kantorowska doradca zawodowy
Agnieszka Miczka
Beata Czopka
bibliotekarz
Łopuszyński Henryk opiekun świetlicy