Nauczyciele i Pracownicy

W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie uczą następujący nauczyciele:

Ryt Iwona religia
Błach Barbara religia
Stalmach Anna język polski,
wychowawca klasy 3d
Patrycja Englert-Kotzian język polski,
Dziędziel-Penszor Sylwia język polski,
wychowawca klasy 1c
Baluch-Walecka Małgorzata język angielski,
wychowawca klasy 3a
Surowiecka Beata język angielski,
wychowawca klasy 1d
Paszek – Czubczyńska Alicja język angielski
Marta Akseki język niemiecki
Aneta Chudek-Kania język niemiecki
Spyra Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie,
wychowawca klasy 2a
Szuster Ewelina historia, wiedza o społeczeństwie,
wychowawca klasy 3b
Leki Beata matematyka,
wychowawca klasy 2b
Kozik Klaudia matematyka,
wychowawca klasy 2e
Elżbieta Myślińska matematyka
Stryczek Elżbieta chemia,
wychowawca klasy 2c
Czylok Adrianna fizyka,
wychowawca klasy 1b
Bogaczyk Barbara geografia,
wychowawca klasy 2d
Kudala Beata biologia,
wychowawca klasy 1a
Kaczmarczyk Marzena biologia
Ruben Michał informatyka
wychowawca klasy 3c (w zastępstwie za p. D. Górniok)
Mulawa Andrzej wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
wychowawca klasy 3e
Utrata Jolanta wychowanie fizyczne
Płachno Jarosław wychowanie fizyczne
Piech Bożena wychowanie fizyczne
Szweda Magdalena plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
Obetkon Urszula pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Bąk – Ścierska Beata psycholog
Kantorowska Anna doradca zawodowy, historia, wiedza o społeczeństwie,
wychowawca klasy 1e
Czopka Beata bibliotekarz
Łopuszyński Henryk opiekun świetlicy