Dokumenty Szkoły

Statut PG4 w Pszczynie.doc

Regulamin Rady Rodziców.doc

Regulamin spędzania przerw.doc

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2012 – 2017

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w PG nr 4
w Pszczynie

Regulamin „Noc w szkole”

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018:

Ulotka informacyjna

Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia odmienna od OWU

Zasady oceny i orzekania trwałego uszczerbku

Zgłoszenie wypadku – druk szkody