Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 01.09.2016 r.
2. Zebranie ogólne oraz zebrania klasowe rodziców. 21.09.2016 r.
3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 14.10.2016 r.
4. Wywiadówka śródsemestralna. 16.11.2016 r.
5. Jasełka dla rodziców i środowiska. termin zostanie podany
6. Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych/nieodpowiednich z zachowania. 12.12.2015 r.
7. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2015 r.
8.

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. 02.01.2017 r.
9. Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze. 11.01.2017 r.
10. Zakończenie I semestru. Zebranie ogólne rodziców/wywiadówka śródroczna. 12.01.2017 r.
11. Ferie zimowe. 16.01 – 29.01.2017 r.
12. Dzień Otwarty Szkoły. Termin zostanie podany
13. Wywiadówka śródsemestralna. 05.04.2017 r.
14. Wiosenna przerwa świąteczna. 13.04 – 18.04.2017 r.
15. Egzamin gimnazjalny – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 19.04 – 21.04.2017 r.
16. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych/nagannych/nieodpowiednich. 19.05.2017 r.
17. Tydzień wycieczkowy. 22.05 – 26.05.2017 r
18. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 07.06.2017 r.

 

18. Konferencja klasyfikacyjna 19.06.2017 r.
19. Uroczyste pożegnanie klas III 22.06.2017 r.
20. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 r.
21. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31.10.2017 r.
02.05.2017 r.
16.06.2017 r.
22. Dyżury Rady Pedagogicznej 17:00-18:00  19.10.2016 r.
14.12. 2016 r.
08.03. 2017 r.
10.05. 2017 r.
07.06. 2017 r.