Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 04.09.2017 r.
2. Zebranie ogólne oraz zebrania klasowe rodziców. 27.09.2017 r.
3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 20.10.2017 r.
4. Zebranie ogólne rodziców. Wywiadówka. 24.11.2017 r.
5. Jasełka dla rodziców i środowiska. 13.12.2017 r.
6. Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych/nieodpowiednich z zachowania. 19.12.2017 r.
7. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2018 r.
8. Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. 08.01.2018 r.
9. Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze. 17.01.2018 r.
10. Wywiadówka śródroczna. 24.01.2018 r.
11. Ferie zimowe. 29.01 – 11.02.2018 r.
12. Wiosenna przerwa świąteczna. 29.03. – 03.04.2018 r.
13. Egzamin gimnazjalny – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 18.04 – 20.04.2018 r.
14. Wywiadówka. 25.04.2018 r.
15. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych/nagannych/nieodpowiednich. 15.05.2018 r.
16. Tydzień wycieczkowy. 21.05 – 25.05.2018 r
17. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 06.06.2018 r.

 

18. Konferencja klasyfikacyjna. 15.06.2018 r.
19. Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum 21.06.2018 r.
20. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.
21. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień wolny do odpracowania w sobotę 9.06.2018 r. lub 16.06.2018 r. (festyn)
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.
22. Dyżury Rady Pedagogicznej 17:00-18:00  25.10. 2017 r.
13.12. 2017 r.
16.05.2018 r.
21.03. 2018 r.
07.06. 2018 r.