Profil szkoły

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie jest Szkołą Publiczną.
ORGAN PROWADZĄCY : gmina Pszczyna
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY : Kuratorium Oświaty w Katowicach