Historia

Historia związana z gimnazjami:

Z pojęciem „gimnazjum” spotykamy się już w starożytności. Był to wówczas w Grecji park z budynkiem przeznaczonym do uprawiania ćwiczeń fizycznych, a także miejsce spotkań i dysput filozofów i uczonych. Za czasów hellenistycznych była to publiczna szkoła średnia. Termin „gimnazjum” powróciło w epoce Odrodzenia na oznaczenie szkół humanistycznych różnych typów.  Szczególny wpływ na kształt gimnazjów wywarło gimnazjum Johannesa Sturma  założone w 1538 r. w Strasburgu. W Polsce głośne były gimnazja protestanckie w Gdańsku, Toruniu, Pińczowie. W czasach Komisji Edukacji Narodowej gimnazja przemianowane zostały na szkoły wojewódzkie. W czasie zaborów na ziemiach polskich działały gimnazja zaborcze. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniały najpierw 8 – letnie gimnazja dla młodzieży w wieku 10-18 lat. Po reformie przeprowadzonej w 1932 roku powstały 4- letnie gimnazja ogólnokształcące  i zawodowe oparte na sześciu klasach szkoły powszechnej. Gimnazja w takim kształcie przetrwały do 1948 roku. Dzięki reformie systemu edukacji narodowej w 1999r. odrodziło się gimnazjum.

HISTORIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE

Dnia 01 września 1999 r. w związku z reformą edukacji rozpoczęło swoją działalność Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. Na uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny przewodniczący Rady Miejskiej p. Henryk Kondzielnik w obecności dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji p. Sławomira Kowalskiego, grona nauczycielskiego i gimnazjalistów przekazał p. dyr. Bogumile Fedczyszyn akt założycielski naszego gimnazjum.

W szkole rozpoczęło naukę 178 uczniów z miejscowości: Pszczyna (49), Ćwiklice (42),  Rudołtowice (12), Jankowice (47), Studzienice (28). Utworzono sześć klas pierwszych.