Konkursy

Informacje o konkursach

Ogólnopolski konkurs informatyczny MASTER IT

Konkurs polega na samodzielnym odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zadań konkursowych. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
Konkurs jest trzyetapowy: I etap – test on-line; II etap – półfinał; III etap – finał.
Zgłoszenia do konkursu do 20 stycznia 2018 roku.

III edycja Konkursu Multimedialnego „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”

Praca może obejmować działalność całych oddziałów, wybranych dowódców, poszczególnych żołnierzy, wydarzeń czy problemów dotyczących działalności Żołnierzy Wyklętych.
W konkursie należy przygotować prezentację multimedialną (do 25 slajdów, filmy użyte w prezentacji nie mogą być dłuższe niż 5 minut) lub 1 film (nie dłuższy niż 15 minut) lub 1 animację komputerową,
Prace muszą być tematycznie związane z poszczególnymi postaciami oraz
wydarzeniami dotyczącymi historii Żołnierzy Wyklętych.
Prace muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane. Termin dostarczenia: 26 stycznia 2018 roku.

 Szkolny Konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!
W tym roku przypada 6 LUTEGO 2018 r.  Tegoroczne hasło brzmi „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI”.
Z tej okazji zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI. Prezentacja musi zawierać maksymalnie 10 slajdów. Na prace czekamy do piątku 26 stycznia 2018 roku.