Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły:  Pani Aleksandra Latko przyjmuje Rodziców:

od poniedziałku do piątku |w godzinach od 8:00 do 15:00, po telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Po godz. 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Wicedyrektor:  Pani Bogumiła Fedczyszyn przyjmuje Rodziców:

od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Po godz. 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Wicedyrektor:  Pani Beata Kudala przyjmuje Rodziców:

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00, po telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Po godz. 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.