Dyrekcja szkoły

Dyrektor:

Pani Bogumiła Fedczyszyn przyjmuje Rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po godz. 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu.

Wicedyrektor:

Pani Beata Kudala przyjmuje Rodziców: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.